Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Windmolens besparen mogelijk geen fossiele brandstoffen, maar verbruiken juist meer!

Dit is althans wat de fysicus Kees Le Pair (gepensioneerd wetenschap bestuurder) en de geofysicus Kees de Groot (ex-topman Shell Research) beweren.

Soms waait het hard, soms waait het niet en tijdens periodes tussen windkracht vier en acht leveren windmolens geen elektriciteit.

Gewone elektriciteitscentrales kunnen technisch gezien niet zomaar aan- en uitgeschakeld worden.

Gasturbines kunnen dat wel, en om voornoemde reden worden zij ingezet om de fluctuaties in de opgewekte elektriciteit door windmolens op te vangen.

Het rendement van gasturbines is echter veel lager dan die van een gewone elektriciteitscentrale.

Om dat verschil in rendement op te vangen, is volgens voornoemde fysici meer fossiele brandstof nodig als in geval benodigd zou zijn bij het opwekken van energie door alleen gewone elektriciteitscentrales d.w.z. zonder windmolens.

Of beide heren enig belang hebben bij voortzetting van energieopwekking middels fossiele brandstoffen weet ik niet. Wat echter m.i. daarom juist moet gebeuren is dat elektriciteitsbedrijven uit eigener beweging hun rendementen openbaar maken en indien zij daartoe niet bereid zijn, de overheid hen daartoe dwingt. Immers er speelt een veel hoger belang dat gediend moet worden, te weten: Terugdringing van de CO2 belasting van het milieu om opwarming van de aarde tot stilstaan te brengen die als bron wordt gezien voor de verschillende veranderingen in het klimaat.

Daarom een oproep aan de PvdA en tegelijkertijd ook aan de andere politieke fracties in de TK, aan het kabinet een motie voor te leggen om ervoor te zorgen dat er verifieerbare duidelijkheid wordt verkregen over de extra benodigde fossiele brandstof bij het gebruik van windmolens (met als gevolg een toename van de CO2-uitstoot) door elektriciteitscentrales nadrukkelijk te verzoeken hun rendementen opbaar te maken. Eerst op vrijwillige basis en mochten de centrales daaraan geen gevolg geven of in gebreke blijven, dan ze daartoe te dwingen met alle haar ten dienste staande middelen.

Zie voor meer info, zie:

http://www.elsevier.nl/Wetenschap/nieuws/2009/12/Nieuwe-studie-windmolens-zijn-zinloos-ELSEVIER253621W/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën