Provinciale Staten Drenthe laat eigen stem bevolking weer niet doorklinken in Den Haag

Assen, 14 oktober 2015, Debat voorontwerp Inpassingsplan Windpark Drentse Monden en Oostermoer Provinciale Staten Drenthe laat de eigen stem van de bevolking weer niet doorklinken in Den Haag. Op de keper beschouwd werd en wordt de bevolking monddood gemaakt, althans dat gevoel is bij mij blijven hangen, immers: Voorafgaande aan de bijeenkomst Door het besluit […]