Geen centimeter wijken voor terreur maar ook …

Zaterdag 14 november2015 was ik aanwezig op de Politieke Ledenraad van de PvdA in Amersfoort Deze bijeenkomst werd uiteraard overschaduwd door de barbaarse aanslagen in Parijs waarmee de daders slechts één doel voor ogen hebben: Het ondermijnen van onze waarden van (samen)leven. Een (samen)leven hier die ongeacht geloof, huiskleur, geaardheid en afkomst gebaseerd is op […]