Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Glasvezel in dienst van de leefbaarheid

18 juni 2014, Bijeenkomst met de wethouder op het Gemeentehuis van Borger-Odoorn te Exloo

N.a.v. mijn inspreken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 april jl. waarin ik heb bepleit dat de gemeente het mogelijk zou moeten maken om glasvezel langs het Zuiderdiep aan te leggen nu in het kader van de uitvoering van Reconstructie de grond aldaar open komt en mijn brief aan het college van B&W van jl. 26 mei om alsnog haar besluit te heroverwegen om niet financieel te participeren en daarmee de realisatie te blokkeren, had verantwoordelijk wethouder Freek Buijtelaar mij en ECO Oostermoer uitgenodigd om te praten over gemeentelijk beleid aangaande breedbandvoorzieningen.

Bij het gesprek waren aanwezig:

Drie bestuursleden van ECO Oostermoer: Rienus Ferwerda (directeur), Jan Hospers en Egbert Huiting plus drie leden van de Gemeente: Wethouder Buijtelaar en de beambten Peter Postma (afd. Realisatie) en Dirkjan Haan (afd. Maatschappelijke Ontwikkeling)

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

HELPEN LEFIER / GEMEENTEN DE HUURDER DOOR DE CRISIS OF HELPT DE HUURDER LEFIER / GEMEENTEN DOOR DE CRISIS ? 

Woonlasten huurwoningen Lefier.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van de formele start  van de uitvoering  van het herstructureringsproject ’t Nije Daip (een gezamenlijke inspanning van Woningcorporatie Lefier en Gemeente Borger-Odoorn) te Nieuw-Buinen op 7 december jl., maakte de voorzitter Anne Kwant van de huurdersvereniging ’t Huurdertje -  tegen zijn gewoonte in vanwege het feestrelijk karakter van deze opening – handig gebruik van de aanwezigheid van de Hr. Johan Baltes (directeur Lefier  Zuidoost Drenthe a.i.), de heer Jakob Bruintjes (wethouder Borger-Odoorn, o.a. portefeuille volkshuisvesting) en mevr. Wil Lunchenbroers (wethouder Borger-Odoorn, o.a. portefeuille openbare werken en groen).

Hij vroeg terecht aandacht voor de betaalbaarheid zijn en blijven van de huur- en energielasten van de woningen van Lefier. Uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Woonbond, dit op initiatief van de huurdersorganisaties die actief zijn voor de huurders van Lefier, is gebleken dat veel huurders grote moeite hebben de woonlasten te betalen en hier alleen nog aan te kunnen voldoen door te bezuinigen op basale primaire levensbehoeften.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Update planningschema aanpak huurwoningen Herstructureringproject  ’t Nije Daip Nieuw-Buinen

Bron: Recente brief (november 2013) van Gemeente Borger-Odoorn en Woningcorporatie Lefier

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan voor het te herstructureren gebied is jl. 7 november door de gemeenteraad goedgekeurd.

Huurwoningen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Eindelijk was het dan zover. Na vele jaren van plannen is in aanwezigheid van vele omwonenden afgelopen zaterdag 7 december 2013 het herstructureringsproject ’t  Nije Daip te Nieuw-Buinen,   formeel en feestelijk gestart door de heer J. Baltes, directeur a.i. van Lefier Zuidoost Drenthe, wethouder J. Bruintjes, wethouder W. Luchjenbroers en de heer A. Kwant, voorzitter van de huurdersvereniging.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Herstructurering  ’t Nije Daip Nieuw Buinen: Wat staat de omgeving binnenkort te wachten ?

Zaterdag 7 december 2013. Startbijeenkomst uitvoering van het project.

Na jaren van plannen maken, gaat het eindelijk gebeuren. Vertegenwoordigers van woningcorporatie Lefier, de gemeente Borger-Odoorn en de huurdersvereniging ‘t Huurdertje  zullen in de omgeving van de woningen die als eerste gesloopt gaan worden,  en dat is het blokje Crysantstraat 49 t/m 55, de starthandeling verrichten

Maandag 9 december 2013. Start daadwerkelijke sloop van het project