Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Het nieuwe belastingplan verdient mogelijk het etiket te discrimineren, laat de politiek dat toe ?

Aan:

Henk Nijboer, financieel Tweede Kamer PvdA woordvoerder Financiën

Inleiding:

Hierbij een selectie van citaten uit jouw artikel zoals deze vandaag (vrijdag 19 juni 2015) is verschenen op de landelijke PvdA website

“ De gevolgen van de crisis zijn na zeven jaar nog altijd voelbaar. We hebben moeilijke maatregelen moeten nemen. Na moeilijke jaren gaat het nu weer beter met Nederland. Het wordt nu tijd dat mensen iets terug zien voor de offers die we van hen hebben gevraagd. Nu het weer beter gaat met Nederland, is het tijd dat iedereen dat gaat merken. De PvdA wil dat iedereen het herstel gaat voelen in de eigen portemonnee. De PvdA zal zich de komende periode blijven inzetten voor meer koopkracht en een rechtvaardiger belastingstelsel. Daarom een belastingplan dat in het teken staat van meer banen en rechtvaardigheid “.

Het artikel gaat echter vooral over werkenden en degene die door het plan aan werk worden geholpen. Er blijft echter een grote groep mensen die ondanks alle inspanningen niet meer aan het reguliere arbeidsproces zal gaan deelnemen of niet meer hoeft. Bedoeld worden de uitkeringsgerechtigden (Bijstand, WW, Wajong, WAO, gepensioneerden enz.)

Uit de berichtgeving in de media, lees / hoor en zie ik slechts in de kantlijn, alsof de uitkeringsgerechtigden niet bestaan, dat zij er niet op achter uitgaan. En gelukkig op één uitzending vandaag van RTL7 na,  waarin werd gezegd dat mogelijk geen rekening is gehouden met doorrekening effecten van het stoppen met de heffingskorting, lijkt dat laatste tenminste ook het geval te zijn.

Dit is echter een schrale troost. De werkenden wordt namelijk via het voorgenomen belastingplan nadrukkelijk een koopkracht verbetering van enkele procenten in het vooruitzicht gesteld.

Conclusie:

 Het is m.i. onacceptabel dat de groep werkenden bevoordeeld wordt t.o.v. de niet werkenden; dit past niet in het gedachtegoed van een sociaal democratische partij en verloochend bovendien de uitkomst van de ‘Van Waarden’ discussie.

Immers de inkomensverschillen worden hiermee ‘bewust’ vergroot en daarmee zou dit nieuwe belastingstelsel de kiem leggen voor een verdere tweedeling.

Verzoek / Vraag:

Langs deze weg mijn indringende verzoek ervoor te zorgen dat er tegenmaatregelen worden genomen opdat de financiële discriminatie (= ongelijke behandeling) tussen werkenden en niet-werkenden als gevolg van het voorgenomen belastingplan, niet alleen volledig te niet wordt gedaan maar dit voor de betrokken individuele bevolkingsgroepen binnen de uitkeringsgerechtigden, in detail ook cijfermatig wordt onderbouwd.

Mocht volgens jou in het huidige gepresenteerde belastingplan van discriminatie, zoals door mij eerder verwoord, geen sprake zijn: Dan vraag ik je dat controleerbaar en openlijk op korte termijn aan te tonen. Immers transparantie is, volgens recent gehouden PvdA congressen, een andere ‘Van Waarden’ pijler waaraan  publieke organen in het algemeen en politieke democratische partijen in het bijzonder, dienen te voldoen.

Het zou mij niet verbazen als later zal blijken, dat het nieuwe belastingplan cruciaal is geweest voor hoe de nu nog steeds binnen handbereik aanwezige potentiele achterban, definitief heeft geoordeeld over de partij.

Menno Hilverts, PvdA lid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën