Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Zwerfafval in Nieuw-Buinen: “Hoe kan deze onnodige vervuiling structureel worden opgelost ?”

Zwerfafval in Nieuw-Buinen: “Hoe lossen we deze onnodige vervuiling op?”

Dit was de Kop van het Artikel in het ‘Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ krantje van jl. april en op facebook, dit naar aanleiding van eerder ontvangen klachten.

De vraag was om de Vereniging ideeën te laten weten over een mogelijke gezamenlijke en structurele aanpak van afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn zoals bv. op straat, in de berm, bushaltes, rust- en parkeerplaatsen, in sloten of juist naast de voorzieningen die daar speciaal voor zijn ingericht.

Uit de verschillende reacties blijkt dat:

 • Slordigheid, haast, onverschilligheid, baldadigheid, kuddegedrag en zich niet echt bewust zijn van de schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur gezien worden als de oorzaken van het ontstaan van zwerfafval.
 • Samen met hondenpoep en gebrek aan parkeerplaatsen, wordt zwerfafval ervaren als de top-3 van ergernissen over de eigen buurt
 • Mensen zich in een vervuilde omgeving minder veilig (gaan) voelen.
 • De omgeving waarin men verkeert van invloed is d.w.z. vuil trekt vuil aan en andersom, mensen gaan zich in een schone omgeving ook schoner gedragen.

Om het probleem van het zwerfafval te kantelen, zijn de volgende ideeën aangedragen:

 • Bewustwording van schadelijke gevolgen zwerfafval door het onderwijs als structurele basis voor de noodzakelijke verandering
 • Plaatsen van voorzieningen als afvalbakken/ blikvangers op strategische plaatsen en voetstapjes op de grond in de richting daarvan. Veel rommel langs schoolroutes en in de omgeving van bankjes in ‘natuurgebieden’
 • Afvalvoorzieningen vooral ook tijdig legen.
 • Overvolle vuilcontainers, uitpuilende afvalbakken, rommel op straat of in het groen laagdrempelig aan de gemeente kunnen melden bv. via een app op de smartphone
 • Regelmatig een gemeentelijke voorlichtingscampagne houden
 • Het proactief faciliteren door de gemeente van opruim-initiatieven op buurtniveau; organisaties als Natuurmonumenten, Waterschap Hunze en Aa’s, woningcorporatie Lefier enz. kunnen daarin partners zijn. 
 • Volwassenen en kinderen die een bijdrage leveren aan een schone buurt door het opruimen van zwerfafval tot wijkheld verklaren en daaraan ruim media-aandacht te geven
 • De periode in de herfst van het groen- en blad inzamelen in bakken door de gemeente, uit te breiden daar deze in praktische zin nu te beperkt is. Buiten de formele ophaalperiode storten bewoners nog steeds blad-, tak- en struikafval in de berm, wat vervolgens voor anderen weer aanleiding vormt om er nog iets bij te leggen. Ook is er behoefte aan een inzamel- en ophaalperiode in het voorjaar vanwege het snoeien en opruimen van bv. het blad van de eikenboom.
 • Mogelijkheid groenafval tot een bepaald aantal kilo’s gratis bij de stort te kunnen afleveren.
 • Handhaven van regels uit de afvalstoffenverordening die het verbiedt om rommel op willekeurige plaatsen weg te gooien. Doet iemand dat toch dan is hij/ zij officieel in overtreding en riskeert daarmee een boete.  
 • Verplichten van supermarkten en horeca (snackbars, sportkantines) om de omgeving van hun zaak schoon te houden, en daarop toezien door het aankondigen van extra controles.

Tot slot:

Een opmerking welke tevens een welgemeende waarschuwing aan de gemeente betreft met betrekking haar groenonderhoud, mag niet onbenoemd blijven:

Gebaseerd op een participatie beleid, wordt er steeds meer vanuit gegaan dat bewoners hun eigen straatje/berm/hofje e.d. netjes moeten houden echter gezien de veelheid aan terreinen waarop dat beleid ingang moet gaan vinden, zit er wel een grens aan wat individuen en de samenleving als geheel kunnen verstouwen en dat geldt zeker voor de groep mensen met een fysieke- en of psychische beperking.

Het tegengaan en verwijderen van zwerfafval is een taak van de gemeente, en de Vereniging wil over de effectiviteit / efficiency van beleid en de uitvoering van dat beleid meedenken. 

Het college van B&W (en ook de gemeenteraad) zal op de hoogte gebracht worden van bovenstaande bevindingen en vanzelfsprekend zal zwerfafval dan ook een belangrijk agendapunt zijn in het overleg met de gemeente.

Namens de Vereniging Dorpsbelangen, Menno Hilverts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën