Eindelijk stelt de provincie Drenthe een haalbaarheidsonderzoek in naar de wenselijkheid van een spoorlijnverbinding Groningen-Emmen

Eindelijk stelt de provincie Drenthe een haalbaarheidsonderzoek in naar de wenselijkheid van een spoorlijnverbinding Groningen-Emmen. Tijdens behandeling van de Voorjaarsnota (statenstuk 2016746) in de Drentse Provinciale Staten op 13 juli jl. heeft gedeputeerde Henk Brink in zijn reactie op de CDA-motie ‘Onderzoek Mobiliteitsknelpunten Noord-Nederland’ en welke verzoekt om een breed onderzoek te doen naar met […]

Reactie op Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Versterken Verzekerdeninvloed op Zorgverzekeraars’ door ministerie

Internetconsultatie Wetsvoorstel ‘Versterken Verzekerdeninvloed’ ministerie VWZ  De Zorg is van ons! Zeggenschap (= meebeslissen) van de verzekerden bij de zorgverzekeraar moet norm worden en alleen inspraak de uitzondering. Het wetsvoorstel dat de invloed van de verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar moet versterken, benadert slechts inspraak. Voorwoord. In maart Y2009 was ik met FNV […]

Bijdrage – fietsroute – Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Buinen aan project ‘Cultuur Verbindt’ Gemeente Borger Odoorn

Bijdrage Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen aan project ‘Cultuur verbindt’ van gemeente BO. Aanleiding: Op 19 mei jl. heeft de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen ’s avonds een ronde tafel bijeenkomst in Cultuurhuis Odeon in Tweede Exloërmond georganiseerd door de Gemeente Borger-Odoorn bezocht en samen met anderen nagedacht over cultuur in de brede zin in de gemeente Borger-Odoorn (/ […]

DAAR WAAR IEDEREEN WIL, VALLEN BEPERKINGEN VEELAL WEG! Ook voor de buurtsuper?

VOORZIENINGEN WORDEN PAS GEMIST, ALS DE DEUREN GESLOTEN ZIJN. Inleiding. Voor de kwaliteit van de leefbaarheid in en de vitaliteit van onze kernen en dorpen is net als op het platteland elders, de aanwezigheid van voorzieningen zoals school, dorpshuis, winkel, postkantoor, bank, zwembad, woningen enz. belangrijk voor hun leefbaarheid en vitaliteit. Deze aspecten zijn als […]

Als de spade toch al diep in het huidige pensioenstelsel gaat, doe het dan een spade breder

Nieuw-Buinen, 11 juli 2016 Mail aan: Staatsecretaris mevrouw Jetta Klijnsma Hallo Jetta, Een pijnlijke omissie in Kamerbrief Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel d.d. 8 juli 2016 (Referentie nummer 2016-0000162957) Als de spade toch al diep in het huidige pensioenstelsel gaat, doe het dan een spade breder U zegt dat het doel van het aanvullend pensioen is het voorkomen […]

Uitnodiging opening tentoonstelling glasindustrie Nieuw-Buinen

In 1967 is de laatste glasfabriek in Nieuw-Buinen gesloten. Het was het einde van een rijke historie van glasblazen. Gelukkig zijn er nog veel materialen bewaard gebleven door de inzet van verzamelaars. Zoals de collectie van de heer van Olst, een bekende en zeer uitgebreide collectie, die ook veel laat zien van hoe de glasfabrieken […]

Eigen verslag PvdA Politieke Ledenraad bijeenkomst 4 juni 2016 te Nieuwegein

Verslag PvdA Politieke Ledenraad, 4 juni 2016 te Nieuwegein Algemeen: De opzet van deze PL ademde reeds vooraf dat deze in het teken stond van de Ledendemocratie gekoppeld aan de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma Y2017-Y2020. Vooraf: De aanloop naar de PL bestond erin dat ieder lid een motie kon indienen via een digitaal Ledenplatform voor […]