Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Beantwoording door minister Kamp van recente Tweede Kamervragen over universele beschikbaarheid Breedband Internet

Aanleiding vormde een recent bezoek van een Tweede Kamer PvdA delegatie aan de Drentse Veenkoloniën en waarbij de coöperatie ECO Oostermoer een presentatie heeft gegeven.

Een toelichting over het waarom van de vragen en de individuele vragen zelf, is/zijn te vinden op http://wilookglasvezel.nl/snel/kamervragen-over-breedbandinternet-in-buitengebieden/

Direct naast het artikel kunt u zich trouwens geheel vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde in snel internet via de aanleg van glasvezel (onder auspiciën van ECO Oostermoer, een regionale organisatie met ideële doelen zonder winstoogmerk.  

Hoe groter het aantal aanmeldingen, hoe groter de druk op de gemeentelijke- , provinciale- en landelijke politici en hoe groter de kans op realisatie van een vaste snelle toekomstbestendige internetverbinding via glasvezel in de grond. Die druk is echt nodig om de noodzaak dat het platteland NIET MAG, NIET KAN EN NIET WIL ACHTERBLIJVEN bij hen blijvend tussen de oren te krijgen. Immers ook onze kinderen hier, hebben recht op een toekomst. Het inzetten van straalverbindingen om het internet op het platteland dekkend te maken, is een noodverband en beslist geen structurele oplossing gezien haar onbetrouwbaarheid en begrensde capaciteit.

Nu de antwoorden van 17 juni jl. op de schriftelijk gestelde vragen van 22 mei 2015;

op de inhoudelijke beoordeling ervan en het vervolg erop, kom ik later terug. Mocht u na het lezen hiervoor een advies hebben, laat u niet weerhouden deze kenbaar te maken ( menno.hilverts@planet.nl )

Minister Kamp:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën