Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Geen draagvlak Geen molens ! En daar hoort gemeentelijke vergunningenverstrekking beslist niet bij!

Gemeentelijke vergunningenverstrekking windmolens

Vanavond, donderdag 2 juli 2015 wordt in Raad gemeente Borger-Odoorn gesproken en beslist over een beslissende stap aangaande windmolens !

Mijn Motto is: Geen draagvlak Geen molens ! En daar hoort vergunningenverstrekking beslist niet bij!  

Het zou heel ‪‎verstandig van de ‪‎Gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn zijn niet meewerken aan de gemeentelijke vergunningenverstrekking aan de omgevingsraad ondanks de oproep door wethouder Freek Buijtelaar van Gemeentebelangen in een recente interview van RTV Drenthe omdat wel te doen. http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/wethouder-borger-odoorn-zelf-aan-slag-met-vergunningen-windmolens .

Degenen die tegen zijn worden in het interview weggezet als te handelen op emotionele gronden en  in hun afweging niet de ratio (het gezonde verstand) als uitgangspunt te nemen. Nogal goedkoop.

De wethouder benoemt bv. maatwerk voor de bevolking als motivatie echter onderbouwd vervolgens nergens waarin die ‘wettelijke’ ruimte voor de gemeente afdwingbaar zit c.q. van kan worden afgeleid.

Vooral als men bedenkt dat de invloed op de gang van zaken in geval van de hier geldende RCR regeling niet alleen zeer zeer beperkt is / blijft maar vooral het risico in de toekomst voorstelbaar groot is dat de  gemeente ‪‎juridisch en financieel ‎aanspreekbaar is bij planschade e.d. wanneer door haar een vergunning is verstrekt.

Plus ook niet onbelangrijk en wellicht nog belangrijker: Als Gemeente geef je een echt verkeerd signaal af naar de bevolking. Immers je werkt mee aan wat de bevolking immers niet wil, namelijk het juist mogelijk maken van het plaatsen ervan. Met een dergelijke handelwijze door het College van B&W wordt de strijd tegen de windmolens juist ondergraven en dat in een situatie waarbij de bevolking langzamerhand moe wordt van alle begrip van overheidswege omdat zij vervolgens steeds weer ziet dat het Rijk gewoon uitvoert wat werd beoogd en daardoor dreigt lam geslagen te worden.
 

Ook wordt er steeds weer twijfel gezaaid of het plaatsen van windmolens wel onder de Rijks Coördinatie Regeling valt en dus geen bevoegdheid zou zijn van het Rijk maar van de Provincie, en praktiseert of dit  juridische aantoonbaar zou zijn. Zelfs al zou het zo zijn, dan nog ? Kan de bevolking van Borger-Odoorn op dit dossier voor haar iets positiefs van de Staten en haar College verwachten ? Vanuit het verleden in elk geval niet,  en op basis van wat in het huidige coalitie akkoord is afgesproken ook niet !

Tot slot aan de Politici:

Stel de eis dat van alle overleggen tussen en met overheidspartijen volledige transparantie bestaat via een onverkorte schriftelijke vastlegging van deze gesprekken, en hiervan tijdig een ongeclausuleerd onvoorwaardelijke berichtgeving juist ook bij de media terecht komt; dit om het zwarte pieten achteraf tot een minimum te beperken ; de bevolking heeft er volgens de spelregels van de democratie ook gewoon recht op. Dus stoppen met het gebruikelijke lobby’s via de achterkamertjes d.w.z. houd op met wat genoemd wordt de ‘oude’ politiek.  

“Niet minder molens maar geen molens. Dat hoort het motto te zijn.  We moeten gaan voor een solarpark !”

Verstrekken van een gemeentelijke vergunning kan zoals gememoreerd een dure vergissing worden terwijl de financiele positievan de gemeente reeds nu  langs de afgrond loopt en bovendien nog veel onzekerheid bestaat over de kosten van de decentralisaties. Voorzichtigheid is dus meer dan geboden. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën