Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

College B&W Stadskanaal perst laatste druppel bloed uit haar bestuursrechtelijke mogelijkheden om het windmolenpark tegen te houden

Verslag openbare vergadering Algemene Raadscommisie Gemeente Stadskanaal d.d. 4 april 2016

Aan de orde was de Zienswijze van het College B&W op het recente Rijksontwerpinpassingsplan m.b.t. het windmolenpark in het Drentse ‘Monden’ gebied.

In de Zienswijze stelt het College nogmaals dat zij faliekant tegen de komst van het park is vanwege de enorme gevolgen voor het woon- en werkklimaat doordat de inwoners te maken krijgen met geluidsoverlast terwijl de consequenties op de volksgezondheid van zo veel en zo grote windmolens vlakbij bewoning niet zijn onderzocht.

De Raad verzoekt in haar reactie het College om in de zienswijze vooral nog meer te benadrukken de internationale reputatieschade van Lofar, bij ongewijzigd rijksplaatsingsbeleid van de windmolens; verantwoordelijk wethouder Gelling zegt dat toe.

Bovendien lichte de wethouder de Raad in over zijn voornemen om de door de Tweede Kamer aangenomen SP motie van de Hr. Smaling welke een maatschappelijke kosten – baten analyse eist van wind versus zon, dat deze nog aan de Zienswijze zoals die nu voorligt zal worden toegevoegd.

Ook houdt het College de lobbyisten in Den Haag paraat om zodra daar aanleiding voor is direct gebruik te kunnen maken van korte lijntjes naar kamerleden e.a.

De wethouder heeft de Raad duidelijk gemaakt dat na het indienen van de Zienswijze door het College, haar bestuursrechtelijke mogelijkheden  vooralsnog zijn opgedroogd. Om voornoemde reden heeft het college gemeend alle inwoners van een kant-en-klare zienswijze te voorzien, welke nog slechts van een hantekening hoeft te worden voorzien om het daarna als volwaardige en geldige zienswijze te kunnen opsturen.

De Raad stemde met bijna de grootst mogelijke meerderheid in met de Zienswijze van het College en de gevolgde procedure. Alléén de Hr. Maars (CDA) gaf in een stemverklaring aan niet met de Zienswijze van het College ééns te zijn en op de valreep van zijn betoog dienaangaande stelde hij nog voor de voorgenomen 50 molens te vervangen door 25 molens in combinatie met 150 ha aan zonnepanelen.

Tot slot:

a.s. 12 april vinden in het Pagedal (Hoveniersweg 1, Stadskanaal) rond het windpark De Drentse Monden en Oostermoer door het Ministerie van Economische Zaken georganiseerde spreekuren plaats, waarvoor u zich trouwens vooraf wel dient aan te melden. Mensen kunnen tijdens deze spreekuren vragen stellen over de plannen, de besluiten die nu voorliggen, de milieu-effecten en over het indienen van een zienswijze. Ook zijner visualisaties te bekijken. Iederéén is welkom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën