Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

AED (Automatische Externe Defibrilator), de verzekering voor leven als iedere minuut telt !

Hartstilstand en hartfalen is een tamelijk veel voorkomend verschijnsel. Het beeld dat dit alleen bejaarden overkomt is niet juist, ook jonge mannen en vrouwen behoren steeds meer tot de risicogroep als gevolg van een toenemend stressvoller leven. Ieder half uur wordt er wel ergens iemand mee geconfronteerd.

Bij een hartstilstand vindt er geen pompwerking meer plaats waardoor onze hersenen geen zuurstof meer krijgen. In geval van een hartfalen beweegt het hart nog wel maar de pompwerking is ontregeld. In beide gevallen kan snel ingrijpen ervoor te zorgen dat de pompwerking wordt hersteld en daarmee wordt de schade beperkt. En dat snelheid geboden is mag duidelijk zijn want na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut. 

Met een AED  kan een slachtoffer een schok worden toegediend waardoor het hart weer op gang komt. Des te eerder dat gebeurt, des te groter de kans op overleven; elke minuut die verloren gaat is er één te veel.

Wil de hulpverlening in een noodsituatie tijdig kunnen worden uitgevoerd, dan is het van belang dat een AED altijd bereikbaar en toegankelijk, en dat uiteraard op een zo kort mogelijke afstand van het slachtoffer om geen tijd onnodig te verspillen, immers elk minuut telt.

Volgens de gegevens van de gemeente Borger-Odoorn zouden er slechts twee AED’s in het dorp aanwezig zijn; één bij de MFA (Noorderdiep 129) en de andere bij de kerk van de Protestante Gemeente (Kerklaan 2).

De indruk bestaat en eigenlijk is het wel zeker: “Er zijn veel meer Defibrillators in Nieuw-Buinen”.

Het hoeft geen nader uitleg dat het in ieders belang is dat wordt geregistreerd waar zich alle AED’s bevinden, en ook of zonder tussenkomst 24 uur per dag bereikbaar en toegankelijk zijn voor hulpverlening.

Daarom hierbij het verzoek uw bezit van een AED of wanneer u kennis heeft waar zich een AED bevindt, dit te melden aan de Vereniging Dorpsbelangen via bij voorkeur de mail dorpsbelangennieuwbuinen@gmail.com of anders via een telefoontje naar mobil 27437413 (Derk Smit)

Alvast bedankt en namens het Bestuur, Menno Hilverts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën