Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Dringende adviezen van PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe aan PvdA Kamerfractie

De PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe vindt dat de Kamerfractie serieus en op korte termijn moet werken aan verbetering van een aantal essentiële plannen van het kabinet, zoals voor de zorg, voor werk en voor pensioenen en zich moet herbezinnen op de invulling van het begrip ‘zorgzame samenleving’.

Om voornoemde reden heeft de Werkgroep recent een brief met die dringende boodschap aan haar politiekleider Diederik Samson gestuurd.

Emmen, 7 april 2014

Beste Diederik,

Wij hebben jouw e-mail van 23 maart jl. en het interview in Trouw van 5 april over de verkiezingsnederlaag gelezen.

Wij aanvaarden jouw excuses, maar wij willen je het volgende meegeven voor de komende tijd.

Wat wij hebben waargenomen tijdens de campagne voor de raadsverkiezingen is dat veel (potentiële) kiezers wel degelijk overtuigd zijn van het doel van een zorgzame samenleving. Maar de wijze waarop kabinet en Kamerfractie daar inhoud aan willen geven, oogst bij hen over het algemeen niet erg veel waardering.

Veranderingen in de wijze waarop allerlei zaken in onze samenleving zijn geregeld, zijn inderdaad nodig. De aanpak van kabinet en Kamerfractie spreekt echter niet erg aan, omdat de klappen van de crisis en van de aangekondigde veranderingen onevenredig veel worden geïncasseerd door de mensen, die in een moeilijke positie verkeren. Dat steekt niet alleen déze mensen, maar ook vele anderen die staan voor een sociale, rechtvaardige en solidaire samenleving.

Op enkele essentiële onderdelen van beleid weten kabinet en Kamerfractie wel heel concreet aan te geven wat minder kan of weg moet, maar schort het aan uitgewerkte ideeën over wat er voor in de plaats moet komen. Die aanpak roept het beeld op van een inwoner, die te horen krijgt dat een deel van zijn huis gesloopt wordt en dat later wel bekeken wordt wat er voor in de plaats komt; het wordt in ieder geval minder en daar moet de inwoner zelf maar een oplossing voor zoeken. Zó creëer je bezorgdheid, onduidelijkheid en onzekerheid bij mensen.

Duidelijkheid en zekerheid zijn voor een grote groep kwetsbare ouderen voor hun welbevinden van groot belang. Het lijkt er op dat kabinet en Kamerfractie zich niet goed voor kunnen stellen, wat onzekerheid kan doen met oudere mensen die min of meer afhankelijk zijn geworden van anderen. Wij ervaren dat als een wat kille, instrumentele benadering zonder gevoel voor wat er bij de mensen aan emoties leeft. Dat hebben we ook al eerder gezien bij bijvoorbeeld de in onze ogen nonchalante houding van de Kamerfractie bij de protesten tegen de verlaging van de pensioenen.

Waar de Kamerfractie naar toe wil met de ‘zorgzame samenleving’ blijkt toch iets anders dan wat een niet onaanzienlijk deel van onze potentiële kiezers voor ogen heeft. Uit het interview in Trouw halen wij niet dat dit inzicht echt doorgedrongen is.

Daar krijg je toch weinig mensen in mee?

Wij waarderen de inzet van de Kamerfractie alles te doen om het vertrouwen te herwinnen. Dat zal niet zo gauw gebeuren door te proberen de kiezers te overtuigen van de juistheid van de inzet van kabinet en Kamerfractie. Veel mensen zíjn al overtuigd, maar juist van het tegendeel. Belangrijk is volgens ons dat de fractie niet alleen werkt aan verbetering van een aantal essentiële plannen, zoals voor de zorg, voor werk en voor pensioenen, maar zich ook nog eens bezint op de invulling van het begrip ‘zorgzame samenleving’.

Tot slot. Het is niet genoeg om pas in actie te komen als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dan ben je als politiek en als PvdA al te laat.

Met vriendelijke groet,

Albert Huizing, voorzitter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën