Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Inventarisatie locaties c.q. beschikbaarheid AED’s in Nieuw Buinen door Vereniging Dorpsbelangen

Inventarisatie locaties van AED’s in Nieuw-Buinen door Vereniging Dorpsbelangen. 

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is de verzekering voor leven als iedere minuut telt!

Bij een hartstilstand vindt er geen pompwerking meer plaats waardoor onze hersenen geen zuurstof meer krijgen. In geval van een hartfalen beweegt het hart nog wel maar de pompwerking is ontregeld. In beide gevallen kan snel ingrijpen ervoor te zorgen dat de pompwerking wordt hersteld en daarmee wordt de schade beperkt.

En dat snelheid geboden is mag duidelijk zijn want na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut.

Volgens de gegevens van de gemeente Borger-Odoorn (ontvangen 26 februari 2016) zouden er slechts twee AED’s in het dorp aanwezig zijn; één bij de MFA (Noorderdiep 127) en de andere bij de kerk van de Protestante Gemeente (Kerklaan 2).

Wil de hulpverlening in een noodsituatie tijdig kunnen worden uitgevoerd, dan is het van belang dat een AED altijd bereikbaar en toegankelijk is, en dat uiteraard op een zo kort mogelijke afstand van het slachtoffer om geen tijd onnodig te verspillen, immers elk minuut telt.

De Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen heeft besloten een onderzoek in te stellen waar zich in het dorp zoal een AED bevindt, en of deze 24 uur zonder belemmeringen toegankelijk is. Daarvoor zijn ongeveer 50 organisaties fysiek bezocht.

Resultaat:

Uit bovenstaande blijkt dat de dekking van Nieuw-Buinen heel verschillend is. Met name vanaf het midden in de richting van Buinerveen is de beschikbaarheid van een schade beperkende/ levensreddende AED slecht.

Bovenstaande gegevens zullen worden gedeeld met de gemeente Borger-Odoorn en de Vereniging zal de verantwoordelijk beleidsmedewerker voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Hr. Erwin Goutbeek) uitnodigen voor een gesprek, hoe de aangetroffen situatie kan worden verbeterd en welke rol de gemeente daarin kan en wil vervullen om dat te bereiken.   

Uiteraard is het altijd mogelijk dat een aantal organisaties over het hoofd zijn gezien Mocht dat zo zijn, dan hierbij het verzoek alsnog uw bezit van een AED te melden. Dit kan bij voorkeur via een mailtje naar  dorpsbelangennieuwbuinen@gmail.com of anders middels telefoontje aan Derk Smit 06-27437413.

Alvast bedankt en namens het Bestuur, Menno Hilverts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën