Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Onwetendheid bij werknemers over verandering in en gevolgen pensioenopbouw bij beëindiging dienstverband

Informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders

In de meeste pensioenregelingen eindigt de deelneming tegelijkertijd met het einde van het dienstverband. De deelnemer wordt dan een gewezen deelnemer. In enkele pensioenregelingen loopt de pensioenopbouw echter op kosten van de werkgever gedeeltelijk door.

Afhankelijk van het moment waarop de onderbreking plaatsvindt in het werkzame deel van een pensioendeelnemer en de tijdsduur ervan, kan dat grote gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering op de pensioengerechtigde leeftijd.

Bij mensen die werkloos worden en tijdelijk in de WW zitten blijkt onwetendheid te bestaan over het feit dat veelal de opbouw niet of slechts gedeeltelijk wordt voortgezet en wat de consequenties daarvan zijn.

Om voornoemde reden heeft PvdA tweede kamerlid Roos Vermeij op verzoek van PvdA Drenthe in het  in het Algemeen Overleg van de vaste Commissie van SZW op 28 januari jl. over pensioenonderwerpen, onderstaande vraag aan de staatssecretaris Jetta Klijnsma gesteld :

Mij bereiken berichten over het pensioen van mensen die met grote pech in de WW belanden. Ik merk dat daarover veel onwetendheid bestaat. Kan de Staatssecretaris aandacht geven aan en voorlichting over het ontbreken van pensioenopbouw tijdens perioden van werkloosheid? Werknemers moeten wel precies weten hoe het zit “.

In een schriftelijke reactie aan de TK van 5 juni jl. heeft de staatssecretaris een opsomming gegeven wat de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders zijn bij beëindiging deelname klant in een pensioenregeling en hoe zij dat in de praktijk doen plus welke rol het UWV speelt in het feit dat de pensioenopbouw van hun cliënt tijdens een WW uitkering niet automatisch doorloopt.

Zie voor de details de onderhavige brief:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën