Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Politici meer openheid en zeggenschap naar de bevolking over op handen zijnde TTIP gewenst en noodzakelijk

Op 20 november 2014 schreef ik op facebook de noodzaak tot meer openheid m.b.t. TTIP en nog steeds lijkt bij politici de echte daadkracht te ontbreken om dienaangaande een doorbraak te forceren, althans het onttrekt zich in elk geval aan mijn gezichtsveld. Daarom nu nogmaals een herhaling in grote lijnen van mijn schrijven toen.  

Tweede Kamer der Staten-Generaal als geheel en de Pvda fractie in het bijzonder, graag meer aandacht voor een recent verschenen Amerikaans onafhankelijk rapport (Jeronim Capaldo) die onderstaande bevindingen laat zien aangaande het ‎handelsverdrag ( = ‎TTIP ) dat in de maak is tussen ‎Europa en de ‎VS:

a. In Europa gaan ca. 585.000 ‎banen ‎verloren tot 2025. Daarvan valt het grootste deel (ca. 225.000 banen) weg in de noordelijke landen Finland, ‎Nederland en België. (Er zijn helaas geen aparte cijfers voor Nederland.)

b. Het ‎kost Nederland 0,5 procent ‎economische ‎groei

‪‎c. Lonen van Nederlandse werknemers ‎dalen afgerond met zo’n 5.000 euro per werknemer.

d. Wanneer een bedrijf vindt dat Europese regels of besluiten zijn investeringen aantasten, kan het een schadevergoeding afdwingen buiten nationale rechtbanken om via arbitrage tussen investeerders en staten. Dat geldt ook voor regels die er zijn om mens (privacy) en milieu te beschermen. Het verdrag is indirect een uitholling van onze democratie; het beperkt immers de beleidsvrijheid van nationale overheden.

Vooral de noordelijke lidstaten, zoals Duitsland en Frankrijk maar ook Nederland gaan de gevolgen van TTIP het hardst raken. Onze ‎export (die vaak naar andere EU lidstaten gaat) wordt ‎vervangen worden door ‎Amerikaanse producten en diensten. Die zijn goedkoper omdat de lonen in de VS lager liggen dan hier.

De ‎onderhandelingen van het verdrag vinden achter ‎gesloten ‎deuren plaats waardoor weinig aandacht in de media. De gewone burger zoals ik, staat op TIG lichtjaren afstand van wat daar gebeurt terwijl het van grote invloed kan zijn op ons dagelijks leven, ook al hebben we er veelal geen weet van hoe.

‪‎Parlement, juist daarom: Wees in ons aller belang extra alert en bestook de betrokken verantwoordelijke ‎ministers / ‎staatssecretarissen regelmatig met vragen en stel een bindend referendum aan het kabinet voor opdat alle betrokkenen gestimuleerd worden tot het verstrekken van informatie en voeren van discussie. Temeer daar dit verdrag te ingrijpend is om de bevolking buiten de besluitvorming te houden 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën