Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

PvdA CONGRES te Utrecht omarmd Appingedam motie VEILIGHEID VAN GRONINGERS VOOROP bij gaswinning

PvdA congres te Utrecht omarmd motie ‘ Veiligheid van Groningers voorop ‘ bij gaswinning
De actuele motie ingediend door Pvda Appingedam (contactpersoon Bert Dieters) aangaande gaswinning in het Noorden met als titel ‘ Veiligheid van Groningers voorop ‘ is door het Partij Bestuur op 18 jan jl. overgenomen en onder groot applaus door het Congres omarmd. Deze motie was voorafgaande aan de bijeenkomst reeds ondersteund door een groot aantal PvdA afdelingen uit het Noorden waaronder ook PvdA Borger-Odoorn

Het Congres heeft daarmee uitgesproken dat zolang de veiligheid onvoldoende is gewaarborgd en de woningvoorraad niet naar de gangbare normen is versterkt, het veiligheid ook met het oog op het voorzorgsprincipe aan de bron moet worden beperkt.

Het Congres heeft de fractie in de Tweede Kamer opgeroepen:


a. De veiligheid van de Groningers voor op te zetten, indien nodig door verdere vermindering van de gaswinning


b. Daartoe het kabinet te verzoeken meerdere scenario’s op te laten stellen waarin de determinanten gaswinning en versteviging van de huizen in de tijd worden afgewogen ten opzichte van de veiligheid van de Groningers,


c. Met krachtig overheidsingrijpen en een langjarige vertrouwenwekkende aanpak, vergelijkbaar met het Deltaprogramma, de omvangrijke veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in het gaswinningsgebied aan te pakken.

Voor de volledigheid, volgen hierna de PvdA afdelingen die op voorhand hun steun hadden toegezegd aan de motie waardoor Appingedam:
Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn
Assen, Emmen
Dongeradeel, Ferwerderadiel, Heerenveen, Menaldumadeel, Kollumerland c.a.
Amsterdam Zuid, Dordrecht, Eindhoven, Tilburg

BEDANKT langs deze weg, in eerste instantie de afd. Appingedam maar niet te vergeten ook alle afdelingen die in het belang van de inwoners van de provincie Groningen deze motie op voorhand hebben ondersteund.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën