Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

PvdA TK-fractie, Bombarderen Syrië/Terugsturen vluchtelingen Turkije, waar blijft stem van achterban?

PvdA TK-fractie: Besluit tot bombarderen in Syrië / Terugsturen van vluchtelingen naar Turkije !

Waar blijft stem van achterban?

Het PvdA standpunt was “eerst een politieke oplossing plus een VN  mandaat en dan pas is bombarderen een overweging “.

Een jaarlang is er weliswaar over de hoofden van de bevolking en binnen het kabinet een discussie over dit onderwerp echter tot op dit moment heeft er binnen de partij noch door de leiding noch op een andere wijze een echt debat georganiseerd. Deze heeft als zodanig dus niet plaatsgevonden.

Dan bij toverslag wordt door de PvdA TK-fractie bij monde van haar woordvoerder Michiel Servaes op dit dossier bericht verspreid “We gaan meedoen met bombarderen in Syrië “.

Even los van de inhoudelijke onderbouwing, ik bedoel of het een goed of slecht plan is:

Reeds 25 jaar wordt geprobeerd orde te scheppen in het Midden-Oosten, dan hoeft het toch niet onoverkomelijk te zijn even 14 dagen te wachten en het congres op zijn minst de mond te gunnen daar eerst wat te vinden?

Dan m.b.t. het vluchtelingen dossier, al niet veel anders.

Standpunt was dat de vluchtelingen bij binnenkomst zouden worden onderzocht op herkomst enz. en onder voorwaarden vervolgens worden verdeeld over de Europese landen

Wat horen de bevolking en de eigen leden echter over nacht, een aankondiging van een wezenlijk andere standpunt vanuit de PvdA TK-fractie en deze keer zelfs via haar voorzitter Diederik Samsom: De vluchtelingen worden bij binnenkomst direct teruggestuurd naar het in zijn ogen veilige Turkije en met als aanvulling dat de EU dit plan ook zou accepteren.

Wederom een besluit zonder ook maar enige raadpleging van de eigen achterban in het land

Dit is m.i. niet wat in de Van Waarden resolutie wordt verstaan onder leden democratie en welke juist beoogd deze te verbeteren.

Even los van de inhoud, de voorbeelden geven aan dat de PvdA Tweede Kamerfractie haar achterban niet serieus neemt en dat zelfs niet in zaken met een enorme nationaal- en internationaal impact.

Onbegrijpelijk in het licht van alle beloften over beterschap dat leden meer bij het beleid worden betrokken.

Wat mij betreft ook nauwelijks te accepteren door de leden wanneer zij zichzelf nog serieus nemen.

Tot slot:

Het gaat mij niet over de inhoud van de beslissingen zelf maar om de ledendemocratie en deze blijkt nog steeds ver zoek! Leiderschap is ook het tijdig en adequaat willen meenemen van de achterban in besluiten en daar is geen moed voor nodig, het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn.

Hierbij een oproep aan het PvdA Congres van a.s. 13 februari om nu ééns haar tanden te laten zien via een motie van afkeuring. De grens is immers onderhand wel bereikt dat de leden niet de mond wordt gegund!

Wellicht ten overvloede, dit schrijf ik als actief PvdA lid en op persoonlijke titel.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën