Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Red stenen mozaïk met logo op voormalig Philips locatie Stadskanaal !

mozaïk philips

Aan: Burgemeester Baukje Galama  , het College en Raad van de Gemeente Stadskanaal

Betreft: Stadskanaal, Electronicaweg 1, locatie oude Philipsvestiging.

Op dat terrein zijn reeds langer de werkzaamheden zichtbaar die verricht worden in het kader van de geplande sanering van het gehele terrein.

Wellicht dat het gebouw, waar ooit (1956 tot 1979) de beeldbuizen werden geproduceerd, binnenkort ook tegen de vlakte gaat. Het zou jammer zijn als de stenen mozaïek op de liftkoker daarbij definitief verloren gaat.

Als een herinnering aan het toenmalige beleid om door industrialisatie het probleem van de werkgelegenheid in de regio op te lossen, zijn er m.i. tenminste twee opties om dat te voorkomen:

Of de lift koker blijft ter plaatse in tact,

Of de sloop gebeurt uiterst zorgvuldig met de bedoeling de mozaïk later in haar volle glorie weer op te bouwen of neer te leggen.

Mijn voorkeur zou zijn op het perron van het  nieuw te bouwen station langs de beoogde spoorlijn van Veendam – Stadskanaal – Emmen, eveneens een streven om de economie structureel een bust te geven maar uiteraard is er ook een andere passende omgeving denkbaar zoals bv. voor het gemeentehuis of bij de nieuwe Noorderpoort school voor beroepsonderwijs aan de Sportparklaan .

Naar ik hoop en verwacht is / wordt er, voordat de werknemers van de firma Krans hun hamers laten spreken, tijdig gesproken c.q. beslist wat er met het mozaïek gaat gebeuren en weten de slopers dat ook !

In afwachting van een reactie en met vriendelijke groeten

Menno Hilverts

Oud Philips medewerker

(36 jaar gewerkt)    

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën