Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Strijd voor behoud van de Zorg, het roer moet om en wel linksom !

Stadskanaal, 18 augustus 2015

Strijd voor behoud van de Zorg, het roer moet om !

De huishoudelijke hulp

’s Avonds in hotel Best Western een FNV bijeenkomst bezocht over “ Red de Zorg “. Velen vinden dat het beleid en de bezuinigingen de grens van het sociale reeds ver gepasseerd zijn en dat wil / kan ik als democratische socialist niet ontkennen. Het roer moet dus om en wel zo gauw mogelijk naar links.

Eén van de vele zaken die ook aan de orde kwam is het ontslag door TSN van 140 van thuishulpen waarvan er 100 met Stadskanaal als locatie en de overige Kampen; daarnaast wordt van ca. 20 medewerkers het tijdelijk contract niet verlengd, en ook dat zijn gewoon banen ook al wil dat nog wel eens vergeten worden. 

Als oorzaak voor de ontslagen wordt door de TSN directie aangegeven dat beide gemeenten geen huishoudelijk hulp meer afnemen (financieren) bij TSN.

De huidige coalitie van de Gemeente Stadskanaal heeft besloten om per 1 oktober de huishoudelijke hulp over te laten aan de markt.

Verder zet de gemeente Stadskanaal in op participatie d.w.z. hulpbehoevenden worden verplicht gebruik maken van ondersteuning uit het eigen netwerk; afhankelijkheid ligt weer op de loer, een stukje verkregen zelfstandigheid wordt ingeleverd.

Als reden voor haar hard beleid met slachtoffers aan twee kanten, namelijk de ouderen die hun hulp en de zorgverleners die hun baan verliezen, noemt de gemeente Stadskanaal de sterke bezuinigingen van het kabinet in combinatie met het de relatief grote aantal ouderen in vergelijking met andere gemeenten.

Volgens de verantwoordelijk wethouder van Stadskanaal, Johan Hamster , kunnen mensen die de  huishoudelijke hulp echt nodig hebben dat nog steeds krijgen door een beroep te doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en tegen betaling van een eigen bijdrage van 5 euro per uur.

De verantwoordelijk staatssecretaris van het ministerie Volksgezondheid & Welzijn, van Rijn, noemt de ontslagen bij TSN voor de medewerkers ongelofelijk zuur en onnodig omdat het kabinet 190 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om zo veel mogelijk banen te behouden voor de huishoudelijke hulp via de HHT ( Huishoudelijke Hulp Toelage) regeling. De gemeente Stadskanaal heeft voor vijftien maanden een HHT bijdrage van 2,5 miljoen euro ontvangen.

De aanvragen voor hulp in het huishouden bij de gemeente Stadskanaal blijven sterk achter bij de verwachtingen; de meeste cliënten hebben een te kleine portemonnee om de bijdrage van 5 euro per uur te kunnen bekostigen.

Een eerste uitvraag door de gemeente Stadskanaal onder de doelgroep, lijkt dat te bevestigen: Slechts twintig procent wil gebruik gaan maken van de HHT regeling !

Wanneer het daarbij blijft, houdt de gemeente Stadskanaal dus geld over wat bedoeld was voor de thuiszorg hulp, en dat ten koste van hen die hulp nodig hadden en professioneel hulp wilden verlenen. Het moet niet gekker worden.

Er is dus werk aan de winkel voor de gemeenteraad van Stadskanaal.

In de gemeente Kampen geldt een eigen bijdrage van 15 euro; het mag duidelijk zijn dat mensen die hulp in de huishouden nodig hebben en niet over een netwerk werk beschikken, op zoek gaan naar een huishoudelijke hulp uit het zwarte circuit. In de regio Oost- Groningen en omstreken is weinig werk, en met de vele nu door o.a. de TSN ontslagen mensen (die mede door de verkorte WW periode vrij snel in de bijstand komen), zal dat geen probleem zijn.

Het aangewezen zijn op het zwarte circuit voor een deel van hulpbehoevenden, is van de zotte  

Hetgeen zich nu voltrekt in Stadskanaal en Kampen, staat helaas niet op zich.

Het kabinet moet ingrijpen door het eigen beleid van te rigoureus bezuinigen bij te stellen en gemeenten terecht te wijzen (beboeten) wanneer zij hun sociaalmaatschappelijke en wettelijke zorgplicht verzaken.

a.s. zaterdag 12 september vindt een grote landelijke door het FNV georganiseerde demonstratie plaats in Amsterdam om te protesteren tegen het gevoerde overheidsbeleid en voor allen die onder het gevoerde Zorgbeleid gebukt gaan. En bij een kabinet met een neoliberale signatuur zijn dat met name de werkenden in de lagere inkomensgroepen, de uitkeringsgerechtigden en de mensen met een beperking c.q. ouderen. Vervoer naar Amsterdam wordt geregeld.

Tot slot:

Bij deze wil ik in het bijzonder een oproep doen aan alle TSN medewerkers om in Amsterdam aanwezig te zijn en het niet weer te laten afweten zoals wel het geval was bij de protestmars   tegen hun ontslag op jl. 6 augustus in Stadskanaal !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën