Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Toekomstbestendige snelle vaste betaalbare breedband internetverbinding is voor basisonderwijs ’n MUST !

Het Primaire Onderwijs ( basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs) luidt de noodklok.

Schoolgaande kinderen op het platte land mogen niet de dupe worden van het ontbreken van de mogelijkheden die breedband in het onderwijs elders nu al biedt en steeds meer gaat bieden.

‪‎Rijksoverheid, Provincie Drenthe , Drentse ‎gemeenten en woningcorporaties, stel ‪geld beschikbaar voor de aanleg van een ‪‎glasvezel infrastructuur.

Gemeenteraden op het platte land wees (pro)actiever en stimuleer / ondersteun uw colleges, stel vragen en sla de hand aan de ploeg d.w.z. neem ook zelf het initiatief om de noodzakelijke versnelling in het proces te verkrijgen. Regeren is vooruitzien, stilstaan is nog meer de versnelling in de achteruit.

Wacht niet langer op elkaar maar neem het initiatief tot samenwerken en maak aan elkaar duidelijk waar de problemen liggen zodat er gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht !

Particuliere initiatieven zijn er zoals die van ECO-Oostermoer maar zij komen uiteraard met alleen begrip niet verder.

Scholen maken meer en meer gebruik van ICT en digitaal lesmateriaal Dit lesmateriaal kan zich aanpassen aan het niveau van een leerling. Een kind dat extra oefening nodig heeft, kan daardoor extra oefenen terwijl zijn klasgenoot die meer uitdaging nodig heeft, die ook kan krijgen. Voor ieder kind is er zo onderwijs op maat.

De ontwikkeling in dit lesmateriaal stelt steeds hogere eisen aan een internetverbinding; die moet niet alleen snel maar ook over voldoende bandbreedte beschikken. 60% van de scholen heeft geen toegang tot zo’n toekomstbestendig en betaalbaar internet. Met name op het platteland wordt daar veelal niet in voorzien doordat marktpartijen zoals KPN en ZIGGO geen brood zien in de aanleg van glasvezel vanwege de lage bevolkingsdichtheid.

De PO Raad (sectororganisatie voor het Primair Onderwijs) vraagt de Rijksoverheid (o.a. ministeries van Onderwijs en Economische Zaken), Provincies en Gemeenten de handen nu inéén te slaan wil worden voorkomen dat een hele generatie kinderen ( een kleine miljoen leerlingen) niet kan profiteren van modern en uitdagend onderwijs en dat terwijl het over afzienbare tijd geen luxe maar een verplichting is gezien geen de wettelijk opgelegde digitale eindtoets in 2018.

Het mag duidelijk zijn dat een echte doorbraak nodig is, breng de benodigde geldstroom in beweging. 

Tot slot:

Gemeenteraad van Borger-Odoorn steun uw wethouder Freek Buijtelaar in jullie eerste formele bijeenkomst na het zomerreces met een motie waarin o.a. het College wordt verzocht in de prestatieafspraken met woningbouwcorporatie Lefier een financiële regeling vast te leggen m.b.t. aanleg glasvezel. Het project ‘ ’t Nije Daip ‘ in Nieuw Buinen leent zich daarvoor bij uitstek want de grond gaat daar op zijn kop. Deze wethouder wil wel, geef hem de steun en armslag om hierin succesrijk te kunnen zijn !

http://nos.nl/artikel/2052396-meer-dan-de-helft-basisscholen-niet-op-glasvezel.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën