Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Beschikbaarheid snel internet op platte land kunnen beschikbaarheid basisonderwijs borgen

Snel Internet

Een van de kenmerken van krimp is het dalen van de bevolking c.q. het aantal huishoudens. Het zal niet verbazen dat dit ook betekent dat het aantal leerlingen op de basisscholen kleiner en kleiner wordt, en uiteindelijk een zodanige omvang aanneemt dat zij niet meer voldoet aan het minimum aantal leerlingen dat volgens de wet vereist is, waardoor sluiting van overheidswege dreigt. De beschikbaarheid van het basisonderwijs staat dus op het spel !

Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat het onderwijs op zich op zo’n kleine school op dat moment onder de maat zou zijn. De vraag is uiteraard wel of bij ongewijzigde omstandigheden en beleid, het vereiste niveau naar de toekomst toe voldoende gewaarborgd kan worden. Uiteraard zijn daarbij wel enige vraagtekens bij te plaatsen.

Hoe dan ook, in de achterliggende periode heeft reeds menig lagere school zijn deuren moeten sluiten of is ternauwernood van sluiting gered door te fuseren.

Ouders willen graag dat hun kinderen in de thuisomgeving naar school kunnen en daar goed, eigenlijk het beste, onderwijs genieten.

Wanneer de poorten van een school sluiten zoeken de ouders van de kinderen naar een mogelijkheid om daar opnieuw aan te voldoen, en vliegen dus uit d.w.z. verlaten het dorp en vestigen zich elders.

Op deze manier belandt het platte land qua bevolkingsgrootte in een neerwaartse en negatieve spiraal: De krimp houdt zichzelf niet alleen in stand, nog sterker, als er geen extra maatregelen worden genomen zet deze zich versneld door en nog meer voorzieningen komen onder druk te staan.

De echte oplossing is natuurlijk het creëren van meer werkgelegenheid.

Echter mijn overtuiging is dat de beschikbaarheid van een snel internet ook een rem kan zetten op het sluiten van scholen. Middels internet kunnen namelijk een aantal scholen (dependances) die met sluiting worden bedreigd, in een netwerk verbonden worden met een database op een moederschool. De schaalgrootte waarop dat nodig is laat zich bepalen door de situatie die voorligt; het kan gaan om wijken in een dorp of om kleine dorpjes binnen een gemeente.

Op deze manier zou het mogelijk worden om het geen wettelijk onderwezen moet worden, zelfs op de laatste stand van de wetenschap uit te voeren terwijl elk van de scholen toch haar eigen identiteit kan behouden en de kinderen in hun eigen omgeving het onderwijs zullen kunnen volgen. Uiteraard vergt dat tijdig aanpassingen van o.a. de leerraren opleiding; zij zullen wellicht meer geschoold moeten worden in het coachen doordat het onderwijs mogelijk meer individueel dan klassikaal gericht zal zijn.

Het zal duidelijk zijn dat wil het onderwijs op het platteland structureel in de benen gehouden kunnen worden dat dit een meer sporen beleid vereist waarvan het kunnen toepassen van hoogstaande breedbandvoorzieningen er één is. ‘k Ben mij bewust dat deze aanpak waarschijnlijk te simpel wordt voorgesteld echter het basisidee lijkt mij de moeite van het over- en doordenken meer dan waard.

Steeds wordt ook duidelijker dat voor het realiseren van een toekomstbestendig en betrouwbaar snel internet op het platteland middels glasvezel niet alleen betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken (Hr. Henk Kamp) vergt maar ten minste ook het ministerie van Onderwijs (Mevr. Jette Bussemakers) hierbij betrokken dient te worden gezien die belangen / verantwoordelijkheden die hier in het geding zijn.

Voor behouden van goed onderwijs op het platteland biedt digitaliseren d.w.z. gebruik maken van de digitale snelweg een oplossingsrichting, die een bijdrage kan leveren en daarom m.i. onderzocht dient te worden  !   

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën