Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Voor burger initiatieven ‘Snel Internet’ platte land veel begrip maar participeren brug te ver !

Vraagteken

Nationale- en Europese wet- en regelgeving belemmeren overheden en woningbouwcorporaties nog steeds om vol in te stappen ter verwezenlijking van aanleg glasvezel omdat vooral ook de ruimte van handelen voor hen onduidelijk is.

Nog langer wachten is echter geen optie , zeker niet in de krimpgebieden omdat het beschikbaar zijn van snel internet een van de medicijnen is zo niet de belangrijkste om de voortschrijdende ontvolking vanwege ontbreken van economische bedrijvigheid niet alleen te doen stoppen maar vooral ook de zorg in de toekomst voor iedereen  beschikbaar bereikbaar en betaalbaar houdt. Investeren nu is dus besparen later !

Om voornoemde reden hebben op verzoek de PvdA Tweede Kamerleden Agnes Wolbert en Astrid Oosenbrug recent (22 mei 2015) de navolgende vragen gesteld aan de minister Henk Kamp van Economische Zaken over de wens en noodzaak van universele beschikbaarheid van breedbandinternet.

Steeds meer burgerinitiatieven worden in het leven geroepen omdat de huidige praktijksituatie uitwijst dat marktpartijen zoals o.a. UPC, ZIGGO, KPN geen glasvezel t.b.v. snel internet aanleggen in de buitengebieden omdat investeringen niet (snel genoeg) terug verdiend worden. Kortweg gezegd het past niet in hun verdienmodel van korte termijn winstmaximalisatie.

Uiteraard verwachten de organisaties van deze burgerinitiatieven, zoals de corporatie Eco Oostermoer, niet alleen een spoedige beantwoording van de minister maar ook voor hen positieve ontwikkelingen in deze.

De schriftelijke gestelde vragen:

1. Bent u er van op de hoogte dat enkele honderdduizenden mensen in de buitengebieden van Nederland nog steeds geen toegang hebben tot breedbandinternet?

2. Deelt u de mening dat toegang tot breedbandinternet voor allerlei toepassingen, ook op het gebied van zorg en onderwijs, en ondernemerschap, inmiddels onmisbaar is?

3. Deelt u de mening dat breedbandinternet een universele dienstverlening zou moeten zijn, zoals telefonie via het kopernetwerk, de post, gas, licht en drinkwater waarbij iedereen recht heeft op een aansluiting en levering tegen een door de overheid vastgesteld betaalbaar tarief? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren voor iedereen? Zo nee, waarom niet?

4. Op welke manier kunt u er aan bijdragen dat iedereen binnen afzienbare tijd toegang krijgt tot breedbandinternet?

5. Welke belemmeringen zijn er daarvoor in nationale en Europese wet- en regelgeving? Hoe kunt u deze belemmeringen wegnemen?

6. Klopt het dat woningcorporaties en gemeenten een heel verschillend beleid kunnen hebben als het gaat om het faciliteren breedbandinternet, en specifiek de aanleg van glasvezelkabels? Hoe kunt u bevorderen dat er eenduidige richtlijnen komen voor heel Nederland?

 7. Klopt het dat ook provincies heel verschillende financiële mogelijkheden hebben om de aanleg van glasvezelkabels te faciliteren? Klopt het dat dit leidt tot een ongelijke situatie voor burgers in de verschillende provincies?

8. Klopt het dat de Drenthering een inmiddels geprivatiseerd glasvezelnetwerk is, dat oorspronkelijk met publiek geld is aangelegd? Klopt het dat het nu niet meer toegankelijk is? Op welke manier kan het nu weer met wet- en regelgeving, of anderszins, toegankelijk gemaakt worden?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën