Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Formeel in gebruik name van AED na bevestiging aan buitenkant MFA Nieuw-Buinen

Formele in gebruik name ‘AED  (Automatische Externe Defibrilator) kast’ bij MFA Nieuw Buinen.

Met een AED  kan een slachtoffer een schok worden toegediend waardoor het hart weer op gang komt. Des te eerder dat gebeurt, des te groter de kans op overleven; elke minuut die verloren gaat is er één te veel.

Wil de hulpverlening met een AED in een noodsituatie (hartfalen/ hartstilstand) tijdig kunnen worden uitgevoerd, dan is het van belang dat een AED altijd bereikbaar en toegankelijk is, en dat uiteraard op een zo kort mogelijke afstand van het slachtoffer om geen tijd onnodig te verspillen. Immers elk minuut telt.

En dat snelheid geboden is mag duidelijk zijn want na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut, om nog maar te zwijgen over de snel toenemende kans op onherstelbare schade aan vitale lichaamsfuncties, met alle gevolgen vandien.

Op de MFA Noorderbreedte was wel een AED aanwezig echter deze was voor de georganiseerde hulpdiensten slechts gedurende de openingstijden van het MFA beschikbaar.

Grote delen van de dag d.w.z. met name laat op de avond, ’s nachts en vroeg in de morgen dus niet doordat de AED namelijk was opgehangen binnen het gebouw, een perfecte noodsituatie in geval van een noodsituatie.

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen was van mening dat deze situatie onhoudbaar was en dat de AED  zonder tussenkomst 24 uur per dag bereikbaar en toegankelijk moest zijn voor hulpverlening.

In overleg en met instemming van woningcorporatie Lefier (eigenaar van het gebouw) werd besloten een kast te plaatsen aan de buiten kant van de MFA direct bij de ingang.

De aanschaf van de dure kast (geconditioneerd, hufterproof, code bediening, op afstand uitleesbaar enz.) en de installatie ervan, is volledig gefinancierd door de Rabobank Borger waarvoor Dorpsbelangen nogmaals haar grote waardering uitspreekt temeer ook het algemene belang van zo’n voorziening.

De organisatie in geval nood is ondergebracht bij de Hart Stichting.

Alvorens de kast (met daarin de AED) formeel voor gebruik is vrijgegeven door mevr. Haverkate van de RABO-bank en burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn, heeft Buunermonder Henk Tulp (Instructeur B.O.C en L.E.H. bij GGZ Drenthe) aan de aanwezigen een leerzame voorlichting over zaken rondom- en een demonstratie geven met de AED.  Henk heeft bovendien kenbaar gemaakt bereid te zijn een aantal lessen te willen verzorgen voor doelgroepen; met deze toezegging is de Vereniging uiteraard zeer in haar nopjes. Een en ander zal nog nader uitgewerkt worden.

Momenteel wordt door de Vereniging Dorpsbelangen in kaart gebracht op welke locaties een AED aanwezig is, en / of deze 24 uur bereikbaar en toegankelijk is, en indien dat laatste niet het geval is, of de eigenaar bereid is hieraan mee te werken daarin wel te voorzien.

Ook het Dorpshuis ‘MFA Noorderbreedte’ nog bedankt voor de service en laten we hopen dat de AED’s zo weinig mogelijk hoeven te worden ingezet!

Namens het Bestuur, Menno Hilverts

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën