Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Uitnodiging PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe aan PvdA leden van 65 jaar en ouder

Beste partijgenoten,

De PvdA-Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe nodigt u uit deel te nemen aan een bijeenkomst in een ongedwongen sfeer op maandagmiddag 26 mei in Wijster, bedoeld voor alle PvdA-leden in Drenthe van 65 jaar en ouder.

Een bijeenkomst om oude bekenden te ontmoeten en met ze bij te praten, om met andere deelnemers te praten over wat u zoal bezig houdt en om te luisteren naar Margreeth de Boer. Zij is onze speciale gast.

De bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 26 mei, in Dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat  31, 9418 PB Wijster.

Aanvang 14.00 uur. We sluiten af rond 16.00 uur. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden.

Dit is een initiatief dat de PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe in overleg met het bestuur van PvdA Drenthe heeft genomen.

Het idee voor deze bijeenkomst ontstond vorig jaar tijdens een reünie van bestuursleden van de Werkgroep Ouderenbeleid. Velen hadden elkaar lange tijd niet gezien en de aanwezigen praatten honderduit over de PvdA, over hoe het met hun ging, kortom over alles waar men het over heeft als men elkaar weer na lange tijd ontmoet. Dat beviel zo goed, dat het plan is ontstaan om alle oudere leden in Drenthe uit te nodigen. Daarmee geven wij gevolg aan een idee van Joop Parson. Hij stelde namelijk voor om iets te organiseren speciaal voor de oudere leden.

Wij zijn heel blij dat Margreeth de Boer, de voormalige Commissaris van de Koningin in Drenthe en de voormalige Minister van VROM, heeft toegezegd te komen.

Zij zal kort iets vertellen en het zal interessant zijn, dat is haar wel toevertrouwd.

Het vervoer naar Wijster kan voor leden die er graag bij willen zijn, een (te) hoge drempel vormen om deel te nemen. Als dat voor u het geval is, kunnen wij indien nodig samen met u het vervoer regelen.

Heeft u zin en gelegenheid om aan de bijeenkomst deel te nemen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons het volgende laat weten:

– Komt u alleen of neemt u iemand mee?

– Komt u op eigen gelegenheid en als u met de auto komt, heeft u dan een plaatsje in de auto over voor een partijgenoot uit uw buurt?

– Bent u zelf niet in staat vervoer te regelen, wilt u dan dat wij samen met u naar een oplossing zoeken?

Voor opgave en vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Jan Hulsegge uit Emmen, die ons speciaal voor het organiseren van deze bijeenkomst ter zijde zal staan. Zijn telefoonnummer is 06 53 98 48 81 en zijn e-mail-adres jhulsegge@hetnet.nl.

Bij geen gehoor kunt u ook Albert Huizing bellen 06 23 82 07 31

Wij hopen dat u dit een goed initiatief vindt en dat wij u op 26 mei om 14.00 uur in het Dorpshuis in Wijster kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe

Albert Huizing, voorzitter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën