Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Vrijwillgers van de volkstuin-voedselbank samenwerkingsverband Nieuw Buinen, bedankt !

Nieuw Buinen – ‪Volkstuin voor de Voedselbank – 9 oktober 2015
Opdat alleenstaande(n) en gezinnen met een ‪laag inkomen ook regelmatig ‪verse ‪groente krijgen, verzorgen een aantal vrijwilligers o.l.v. Geert Dijksta een aantal tuintjes aan de “2/3 Weg” langs het bos van het Drents Landschap. De opbrengst wordt geleverd aan de voedselbank.

Dit jaar is reeds nu, al weer een groot succes ondanks dat de mannen af en toe ook een tegenslag moesten verwerken zoals door het verrotten van de sperziebonen als gevolg van langdurig en overmatig regenval in de zomer; het kwam soms met bakken tegelijk naar beneden.

Gelukkig zijn de vrijwilligers stugge doorzetters immers zij weten maar al te goed voor wie ze het doen !

Zo zie je op dit moment nog zeer gezonde groenten op de tuinen zoals prei, andijvie, boerenkool en schorseneren.

Langs deze weg wil ik de betrokken vrijwilligers inclusief die van de voedselbank, dan ook bedanken voor het feit dat zij zich verantwoordelijk hebben gevoeld voor het welzijn van hun kwetsbare medemens en daar op deze manier invulling aan hebben gegeven. Naar ik verwacht  mag ik dit ook doen namens allen die van hun inzet hebben mogen profiteren en dat niet altijd willen /  kunnen uiten.

Ook het volgend jaar zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig om de tuin structureel op orde te krijgen en te behouden c.q. de opbrengst af te leveren aan de groentebank van Nieuw Buinen. U kunt zich hiervoor ‪aanmelden bij ‪Janny Blom via 06-13974997 of j.blom@welzijngroepandes.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën