Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Welzijn, een ondergeschoven aspect als consequentie van het ‘Langer Zelfstandig Thuis Blijven Wonen’.

LANGER ZELFSTANDIG WONEN vraagt nieuwe inzichten en verbindingen die aansluiten bij de behoeften van inwoners en de mogelijkheden van overheids- en andere zorg- en maatschappelijke organisaties. De wijziging van regelgeving heeft inmiddels plaatsgevonden echter de realisatie in de praktijk van de daadwerkelijke transformatie is niet alleen voor velen een onbekende weg, maar vraagt ook om een lange adem. Het uitwisselen van informatie, inzichten en ervaringen van alle bij het thema betrokken partijen zal een noodzakelijk versnelling betekenen in het bereiken van integrale oplossingen waarbij het belang van de inwoners zo veel mogelijk voorop staat.   

Extra aandacht voor het Langer Zelfstandig Thuis Blijven Wonen vormt het recente artikel met de kop ‘Goedkope ouderenwoning dankzij Blijverslening’ in het VNG magazine van 20 maart 2015 van auteur Marten Muskee.

Hierin licht Marnix Norder (voormalig PvdA wethouder Den Haag) als voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, die regeling toe.

Belangrijker m.i. is dat hij wijst op de rol die de gemeente(n) zou(den) kunnen / moeten spelen in de behoefte / noodzaak van het ‘ Langer Zelfstandig THUIS Blijven Wonen ‘, om een en ander met de samenleving  (woningcorporaties, zorgaanbieders, particulieren) te organiseren c.q. te faciliteren.

Het hebben van en / of ontwikkelen door de gemeente van een up-to-date woonvisie,  is daarbij uiteraard een voorwaarde.

Nadrukkelijk legt hij uit dat naast zorg en wonen, welzijn vooral beslist niet mag worden vergeten gezien de nadelige gevolgen voor het individu en de maatschappij als geheel.

De afgelopen tijd waren Gemeenten en hun raden vooral bezig met de decentralisaties, zorgindicaties e.d.    

Gezien o.a. de ‘bureaucratie’ in aanpassen van bestaande woningen, de vergrijzing, de ontwikkelingen in het vastgoed (het snelle sluiten c.q. de dreigende sluiting van verzorgingshuizen),  het opkomen van particulieren initiatieven (zorgcorporaties) is het van groot belang dat tijdig, en dat is nu, het bordje wordt verhangen om met oog voor knelpunten tot werkzame structurele oplossingen te geraken.

Voorkomen moet worden dat mensen (kwetsbaren en de oudere) in een onzelfstandige situatie gaan verblijven, terwijl dat onnodig is.

De nieuwe Woningwet helpt daarbij aangezien deze de gemeenten (en huurders) binnen haar grenzen meer invloed/ zeggenschap geeft via te maken prestatieafspraken over het doen en laten van de lokale woningcorporatie(s).

Dit biedt aan de gemeente de mogelijkheid, maar betekent tegelijkertijd ook medeverantwoordelijkheid, ervoor te zorgen dat de komende jaren voldoende geschikte woningen beschikbaar komen / zijn met zorg en welzijn voor de mensen die daarop zijn aangewezen, binnen handbereik

Zie voor meer details: http://www.vngmagazine.nl/archief/17863/goedkope-ouderenwoning-dankzij-blijverslening#.VQ_1dXgdgaI.mailto

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën