PvdA Drenthe gaat voor Toegankelijkheid is de Norm en Ontoegankelijkheid de Uitzondering

PvdA Drenthe gaat voor toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering Wijster, Dorpshuis De Weidehoek, 23 mei 2016, ‘s avonds Betreft een bijeenkomst van Werkgroep PvdA Ouderbeleid Drenthe waarbij naast ‘gewone’ leden extra uitgenodigd waren de PvdA-fracties van de Drentse Gemeenteraden- en Provinciale Staten omdat de ambitie van PvdA Drenthe is de Provincie Drenthe […]

Formeel in gebruik name van AED na bevestiging aan buitenkant MFA Nieuw-Buinen

Formele in gebruik name ‘AED  (Automatische Externe Defibrilator) kast’ bij MFA Nieuw Buinen. Met een AED  kan een slachtoffer een schok worden toegediend waardoor het hart weer op gang komt. Des te eerder dat gebeurt, des te groter de kans op overleven; elke minuut die verloren gaat is er één te veel. Wil de hulpverlening […]

Op de Goeie momenten de Goeie dingen doen !? Voordracht Cees Bijl door PvdA fractie PS

Op de Goeie Momenten de Goeie Dingen doen! Dat was een van de uitspraken van Drentens Gewestelijk PvdA bestuursvoorzitter Jacob Bruintjes tijdens de extra ledenvergadering op 16 april jl. in Westerbork toen de ontstane situatie na het plotselinge ontslag van Ard van der Tuuk als gedeputeerde, werd besproken. Nu Cees Bijl door de PvdA Statenfractie […]

Ministeriële regeling Wet op de EPV: Verplichte woonlastenwaarborg lijkt verder weg dan ooit!

Ministeriële regeling Wet EPV (Energie Prestatie Vergoeding) Betreft: Schriftelijke antwoorden van VVD-minister Stef Blok op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer Commissie Wonen & Rijksdienst De beantwoording handelt over de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen […]

Zienswijze met bezwaren suggesties opmerkingen op het ontwerp inpassingsplan windpark Drentse Monden en Oostermoer

Aan: Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Windpark DMOM  Postbus 248 2250 AE Voorschoten   Betreft: Zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken met betrekking tot windpark Drentse Monden en Oostermoer.  Geachte Mevrouw/ Heer,  Op 4 maart jongstleden zijn de ontwerpbesluiten voor het voorgenomen windpark Drentse Monden en Oostermoer bekend gemaakt. Als inwoner van […]

AED (Automatische Externe Defibrilator), de verzekering voor leven als iedere minuut telt !

Hartstilstand en hartfalen is een tamelijk veel voorkomend verschijnsel. Het beeld dat dit alleen bejaarden overkomt is niet juist, ook jonge mannen en vrouwen behoren steeds meer tot de risicogroep als gevolg van een toenemend stressvoller leven. Ieder half uur wordt er wel ergens iemand mee geconfronteerd. Bij een hartstilstand vindt er geen pompwerking meer […]

College B&W Stadskanaal perst laatste druppel bloed uit haar bestuursrechtelijke mogelijkheden om het windmolenpark tegen te houden

Verslag openbare vergadering Algemene Raadscommisie Gemeente Stadskanaal d.d. 4 april 2016 Aan de orde was de Zienswijze van het College B&W op het recente Rijksontwerpinpassingsplan m.b.t. het windmolenpark in het Drentse ‘Monden’ gebied. In de Zienswijze stelt het College nogmaals dat zij faliekant tegen de komst van het park is vanwege de enorme gevolgen voor […]